Criilona's KBT-Coaching

 

Vad är kognitiv och beteendeinriktad coaching?

Kognitiv och beteendeinriktad coaching är ett samarbete mellan klient och coach där coachen hjälper klienten att nå sina mål. Målen kan vara antingen personliga eller arbetsrelaterade. Coachen och klienten bokar gemensamt ett antal sessioner utifrån klientens behov.

Hur går det till?

Coachen hjälper klienten att nå sina mål genom att hitta de styrkor och strategier som klienten redan har och bidrar även med nya konkreta verktyg. Tillsammans undersöker sedan coachen och klienten problemet och lägger upp en plan hur klienten skall nå sitt mål.

Vilka frågeställningar/problem kan man jobba med i kognitiv och beteendeinriktad coaching?

Det finns många olika områden man kan jobba med i coaching. Klienter kan söka coaching för så skilda saker som att bli bättre på att slutföra rapporter på jobbet till att få mer vänner. Vanliga mål i coaching är att

  • bli bättre på att slutföra tråkiga eller jobbiga uppgifter såsom att städa eller skriva rapporter
  • bli bättre på en speciell uppgift på jobbet som att presentera inför grupp
  • aktivt söka nya uppdrag på jobbet
  • säga nej till nya uppdrag
  • börja träna regelbundet
  • öka det sociala umgänget
  • komma underfund med nästa karriärsteg
  • hantera svåra kollegor/kunder

 

Vad betyder kognitiv och beteendeinriktad?

Kognitiv och beteendeinriktad coaching har starkt påverkats av kognitiv och beteendeinriktad terapi oftast kallat KBT. KBT är en effektiv metod både när det gäller att behandla ångest och depressionssjukdomar och rekommenderas t ex av socialstyrelsen vid lättare ångest och depressionstillstånd. KBT baserar på teorier om kognitioner (tankar, bilder, minnen etc.), emotioner, fysiologiska förnimmelser, beteende och social omgivning. Dessa olika faktorer samspelar och påverkar oss i olika situationer.

Kognitiv och beteendeinriktad coaching utgår från dessa teorier men har även andra influenser såsom positiv psykologi, inom vilken man är intresserad av individers styrkor och resurser. Inom coaching är dessa mycket viktiga.

Vad säger forskningen?

Forskning har visat att coaching hjälper klienter att bli bättre problemlösare. Kognitiv och beteendeinriktad coaching i kombination med lösningsfokuserad coaching hjälper klienter att nå sina mål, minska sin stress och att öka sitt välmående (för mer information se (www.centreforcoaching.com).

 

Skillnaden mellan coaching och terapi

En coachingklient mår generellt ganska bra men har något som man vill förbättra eller ett problem som man vill komma till rätta med. Terapiklienter mår ofta psykiskt dåligt på olika sätt och kan ha en psykisk diagnos. Coaching ämnar förbättra prestationer eller välmående medan terapi i huvudsak riktar sig till personer som mår psykiskt dåligt.